Verantwoordelijkheidsclausule:

Deze site van Philotrans beoogt een betere openbare toegang tot bepaalde informatie over onze onderneming en de diensten die wij voorstellen. Ons doel is correcte en up-to-date informatie voorzien. Wij spannen ons in om fouten die ons worden gemeld te corrigeren. Philotrans ziet echter af van elke verantwoordelijkheid wat de informatie betreft die op deze site voorkomt. Deze informatie:

Philotrans wenst zoveel mogelijk de ongemakken die kunnen voortvloeien uit fouten en/of technische storingen te beperken. Toch kunnen bepaalde gegevens of informatie aanwezig op onze site mogelijk niet zijn gecreëerd of gestructureerd in foutloze bestanden of formats.

Wij kunnen bijgevolg niet garanderen dat onze diensten op een gegeven moment niet onderbroken of aangetast worden door problemen van deze aard, of door technische problemen die losstaan van onze wil, zoals een serverpanne, een netwerkpanne en/of onderhoudswerken aan de communicatienetwerken, … Philotrans ziet uitdrukkelijk af van elke verantwoordelijkheid betreffende problemen van deze aard die het gebruik van deze site en het uitwisselen van e-mails, of het gebruik van eender welke externe site waarnaar wordt verwezen, kunnen aantasten. Wij vragen u ook om onze algemene verkoopsvoorwaarden te lezen voor meer details hierover.

Deze verantwoordelijkheidsclausule heeft niet als doel de verantwoordelijkheid van Philotrans te beperken op een manier die in strijd zou zijn met de vereisten die worden vooropgesteld in de nationale wetgeving die van toepassing is, noch het uitsluiten van de verantwoordelijkheid in het geval deze wordt aangesproken krachtens deze wetgevingen. Ze heeft als enig doel de aandacht te trekken op het menselijke aspect van dit vak, alsook op de impact die technische en/of IT-problemen kunnen hebben op het goede verloop van onze activiteiten.

In geval van twijfel is de beste manier om iets uit te klaren contact met ons opnemen. Wij zullen u graag te woord staan en zullen trachten samen met u tot een oplossing te komen die het meeste baat voor alle partijen.

Bescherming van het privéleven:

Door het formulier op de contactpagina in te vullen, geeft u Philotrans uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens te registreren en te verwerken. Ze zullen worden geregistreerd in de gegevensbank van Philotrans en zullen enkel intern worden gebruikt in het kader van onze relatie.