Contact

De beste manier om een kwaliteitsvertaling te verkrijgen, is er eerst even samen over praten, zeker aan de start van onze samenwerking.

Uw vakgebied en uw communicatie zijn even belangrijk als het publiek waarop ze zijn gericht en regionale linguïstische nuances spelen in deze context vaak een grote rol.

Bij Philotrans hechten wij veel belang aan persoonlijk contact. Laat ons dus communiceren en, indien mogelijk, elkaar ontmoeten om uw verwachtingen, uw vereisten en uw wensen in kaart te brengen.

Zo kunnen wij samen definiëren welk resultaat mogelijk is (en welk niet), alsook de prijs en termijn die redelijkerwijs moeten worden voorzien om het te bereiken.

We kunnen het in dat geval ook hebben over bijzondere gevallen (verlofperiodes, erg grote volumes, …) en over eventuele dringende opdrachten. Ook daarvoor kunnen we oplossingen vinden.

Aarzel niet om contact op te nemen:

Philotrans sprl/bvba
Hisselsgasse, 81
B-4700 Eupen
Belgium

Tel. : +32 (0)2 385 05 47
E-mail : infos@philotrans.com