Servicedienst

Philotrans zet steeds alle middelen in om als vertaalkantoor een snelle en professionele servicedienst te verzekeren.

Wanneer u aan iets twijfelt of wanneer een vertaling, revisie of herlezing wordt betwist, door een collega of door een klant, of zelfs door een externe derde partij, zullen wij onmiddelijk reageren.

Gezien vertalen een subjectief gebeuren is, valt het soms voor dat iemand één of meerdere woorden of de gegrondheid ervan betwist. Vaak begint dit met een laconiek "de vertaling is niet goed…”, en zonder een snelle opheldering kan dit probleem niet alleen intern uw persoonlijke geloofwaardigheid schenden, maar onrechtstreeks ook uw volledig communicatieproces.

In dit geval vragen we u de kritiek met enkele concrete voorbeelden te staven evenals met eventuele verbeteringen.

Ondanks alle zorg die wij besteden aan de behandeling van uw dossiers, is een menselijke fout uiteraard nooit uitgesloten, maar in de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het echter slechts om taalkundige voorkeuren, met andere woorden om stilistische kwesties.

Onderschat ook regionale dialecten niet. Vaak zijn ze het onderwerp van oeverloze discussies… Vanwaar het belang een beroep te doen op een taalkundige, die dan een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Andere problemen ontstaan gewoon door de evolutie van de gesproken/geschreven taal, met name door taalkundige hervormingen op vlak van grammatica en/of spelling. Onze vertalers zijn meestal snel op de hoogte van deze veranderingen en passen ze dan ook meteen toe, wat soms vragen kan doen rijzen bij een persoon die nog niet op de hoogte is. In zo’n geval gaat het dus niet om een ‘slechte’ vertaling, eerder om het tegendeel.

Om al deze redenen gebeurt het zelfs dat onze vertalers een nog preciezere bewoording voorstellen dan die in de brontekst.

Kortom, als u twijfels hebt over een van onze vertalingen of als u bestaande vertalingen wilt laten reviseren, zoals de inhoud van een website, overeenkomst, folder, technische handleiding, … aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om de situatie uit te klaren en vermijd zo om met vragen of een slecht gevoel achter te blijven.